NEEDLEER

创建于:2020-09-08

创建人: needle

1 信息 3 成员
找朋友……
needle 2020-09-08

纯新手,有想法,在学习,找朋友,一起玩。

加入 indienova

  • 建立个人/工作室档案
  • 建立开发中的游戏档案
  • 关注个人/工作室动态
  • 寻找合作伙伴共同开发
  • 寻求线上发行
  • 更多服务……
登录/注册