22

indienova 提醒各位开发者注意

indienova 提醒各位开发者注意,有其它网站在未经开发者允许使用会员开发的游戏内容。

继续阅读
30

indienova 投稿指南

越来越多的会员开始投稿,文章质量也逐渐攀升,借此机会就投稿问题向大家做一些说明。

继续阅读
23

indienova 国内独立游戏开发者报告 图片版 2017-08

长图……请进来看

继续阅读
08

indienova 正在招聘内容编辑

想来和我们一起工作吗?

继续阅读
07

indienova 祝大家新春快乐!

indienova 祝大家新春快乐!

继续阅读