johilug 加入了小组:杭州独立游戏小组 2021-11-15

johilug 关注了 好美游戏 2021-11-15

johilug 赞了会员日志:战斗系统制作完成 2021-05-20

johilug 关注了 月石工作室 2021-05-15

johilug 发表了新的日志:求组,寻程序 2020-10-28

johilug 喜欢小组内容:机器人(tw:@RoyalePoe) 2020-10-27

johilug 加入了小组:我们都爱像素风 2020-03-14

johilug 关注了 HENG 2020-03-14

johilug 关注了 indienova 2020-03-14

常去的小组